100% Łemkowyna

in beskidniski •  last year 

a627d7e6-83c7-40ca-bae3-1bebede7081f.jpeg

e353190c-52d6-48c0-a111-85b77328f2d4.jpeg


W drodze na Cergową - Beskid Niski

Im dłużej i z dala jesteś od domu 🇵🇱 tym bardziej doceniasz tęsknotę za krajem. Pomyśleć że zamieniłam ten codzienny widok z okna na morze.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zazdroszczę widoku z okna! Ja niestety widzę tylko kolejny blok :D

Mam to samo. Bliki z każdej strony, dlatego działeczka to mój skarb. Pozdrawiam.

Prawda !

Congratulations @pdj85coexist! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

  ·  last year (edited)

Takie widoki to można podziwiać.. Żal opuszczać takie miejsca i jest co wspominać. Pozdrawiam z Kalisza.

Brother, I have upvote and commented to you. Please make me upvote 1. You will not have any harm in it. But for your sake I will be much benefited so please, please brother just 1 upvote me..please ... please..please ..