တစ္ကဒ္ အစြမ္း (@aggamun)

in battle •  last month 

မေန႕က sm ကစားေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ အခ်က္အလက္ တခ်ိဳ႕ ေတြ႕ လိုက္ရ ပါတယ္။ မေန႔က quest အေနနဲ႕ Death splinter က်ပါတယ္။ သိတဲ့ အတိုင္းပဲ အားလံုး Lvl.1 ဆိုေတာ့ တိုက္လိုက္ရတာ ငါးပြဲေလာက္နိုင္ဖို႔ ကို လက္တေညာင္းပဲ။ ျပိဳင္ဘက္ ကစားသမား အေနအထား ကို ၾကည့္ျပီး နိုင္ေလာက္မွ death နဲ႕ ေဆာ္ပါတယ္။ တျခားဟာဆို ရင္ေတာ့ ကိုယ္အားသန္ရာ ေရလိႈင္းနဲ႕ တီးပါတယ္။

တီးမွာေပါ့ bro @nayhlaingsoe က ကဒ္အမိုက္စားႀကီး ေပးထားေတာ့ အဲဒါအားကိုးနဲ႕ ေဆာ္တာ silver 1 ကို ေရာက္ေရာဗ်။ ေရလိႈင္းမွာ အေကာင္းဆံုးက ruler of the sea ေပါ့ဗ်ာ။ အဲကဒ္သာ မရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္ silver lll ေတာင္ မလြယ္ဘူးဗ်။ Life splinter မွာ air elemental ႀကီးပါလာရင္ ကြ်န္ေတာ့မွာ ရွိတာနဲ႕ ဘယ္လိုမွ မနိုင္ဘူး။ လံုးဝ ကို အရံႈးေပး လိုက္ရတယ္။

air elemental ႀကီးကလည္း ေစ်းက ေျမာက္တယ္။ ခုထိ ဝယ္နိုင္ေသးဘူး။ Life အတြဲမွာ air elemental ပါတာကု ျဖိဳဖို႕ ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးက water ပဲ။ ruler of the sea ပါရင္ ပိုေကာင္းတယ္။ silver league မွာေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ တဖက္ျပိဳင္ဘက္ က ဒီလို အတြဲ သံုးမယ္လို႔ ထင္တာနဲ႕ water ကို စဥ္လိုက္တာပဲ။ လံုးဝ အနိုင္!!

ဒီလိုနဲ႕ နိုင္ပြဲ ေတြ ဆက္ခဲ့ရတာ ဖလား ၁၃၀၀ ေက်ာ္ကေန ၁၇၀၀ ေက်ာ္လာခဲ့ပါေရာဗ်။ ဒါ တစ္ကဒ္ ထဲ အစြမ္းေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ruler of the sea မရခင္က ျပိဳင္ဘက္မွာ air elemental ေတြ႕လိုက္တာနဲ႕ သိလိုက္ျပီ။ တကယ္ကို တပြဲမွ မနိုင္ခဲ့ပါ။ တကဒ္ထဲ ေနာ္။ ရွဲ ရွဲ bro @nayhlaingsoe

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ silver league မွာပဲ ေနဦးမယ္ season သံုးခုေလာက္။ ကဒ္ေတြက မတရားစု ရဦးမယ္။ beta ေတြက အရင္လို လြယ္လြယ္ မရေတာ့ဘူး။ ျပီးေတာ့ တစ္ကဒ္ခ်င္း က ေစ်းႀကီးလြန္း ေနတယ္။ summoner ေတြ Lvl.3 ေလာက္ တင္ျပီး ကစားနိုင္မွ gold league ကို စဥ္းစားေတာ့မယ္။ အခုေတာင္ တကယ့္ ဆိုဒ္ျပည့္ ဂိုက္ျပည့္ နဲ႕ ေတြ႕ရင္ ဘယ္လိုမွ ေတာင့္မခံနိုင္ဘဲ ကား ဆင္းသြားတာ။

Written by @aggamunPosted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/aggamun/?p=119
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!