You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yeni lahiyə. "Steemiti hər kəsə anlat və Steem dollar(SBD) qazan"

in #az3 years ago

Xeyirli olsun. Həci bala demiskən "Azərbaycanda bir dənə qrup var oda Steemit Azerbaijan qrupudu".

Sort:  

Çox sağ ol, sənin daha aktiv olacağına inanıram.