Mayıs Ayı Burç Yorumları 2022

in #astroloji3 months ago

Mayıs ayı 2022 ‘nin astrolojik olarak en önemli ayı diyebiliriz. Hem şans gezegeni burç değiştiriyor hem de sürprizlerle dolu bir tutulma serisine giriş yapıyoruz.
Geçtiğimiz yıl sizi kısıtlayan ve yavaşlatan koşullardan özgürleşmeye başlayabilirsiniz. Bu yıl tutulmalar sıkışmış olan enerjiyi dağıtacak. Mayıs ayı burç yorumları blogda

Sort:  

This is a one-time notice from SCHOOL OF MINNOWS, a free value added service on steem.
Getting started on steem can be super hard on these social platforms 😪 but luckily there is some communities that help support the little guy 😊, you might like school of minnows, we join forces with lots of other small accounts to help each other grow!
Finally a good curation trail that helps its users achieve rapid growth, its fun on a bun! check it out. https://som-landing.glitch.me/

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23889.98
ETH 1778.84
USDT 1.00
SBD 3.27