Jüpiter Neptün Kavuşumu

in #astroloji4 months ago (edited)

Jüpiter Neptün kavuşumu 12 Nisan 2022 tarihinde Balık burcunda gerçekleşecek. İki gezegenin de güçlü olduğu Balık burcundaki kavuşuma Pluto destek veriyor.
Güçlü dönüşümleri destekleyecek bu kavuşumda gerçeklerden uzaklaşmamak gerekiyor.
Küresel anlamda petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Bununla birlikte sinema, denizcilik, sağlık sektörü gibi alanlarda da önemli başlangıçları gözleyebiliriz.
Burç yorumlarını blogda Jüpiter Neptün Kavuşumu yazısından okuyabilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23129.49
ETH 1702.96
USDT 1.00
SBD 3.26