İkizler Burcunda Yeniay 30 Mayıs 2022

in #astroloji3 months ago

İkizler yeniayı 30 Mayıs tarihinde 14:30 'da gerçekleşiyor. İkizler burcu değişken nitelikte hava elementi bir burçtur. Bu nedenle bu yeniay zamanında şartları ve koşulları değiştirmek için bazı adımlar atacağız. Bu daha çok iletişim, eğitim, yolculuklarla ilgili olabilir. İkizler burcu genelde yakın çevreyi temsil eder. Kardeş ve kuzenlerinizle olan bağlantılarınız veya onların hayatıyla ilgili gelişmeler daha fazla öncelikli olabilir. Daha fazlası ve İkizler Burcu Yeniayı Burç Yorumları blogda

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23250.27
ETH 1719.64
USDT 1.00
SBD 3.28