Astroloji Eğitimi

in #astroloji2 months ago

Eğer kendi haritanızı öğrenmek ve basit bir şekilde doğum haritası yorumlamak istiyorsanız astroloji eğitimi sayfasını inceleyebilirsiniz. Haritanızdaki gezegenler yaşamınızdaki birilerini temsil eder. Bu kişilerle ilişkinizi, sorunları ya da kimin sizi desteklediğini haritanızda görebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23250.27
ETH 1719.64
USDT 1.00
SBD 3.28