Bon nouvèl la se ke nenpòt ki moun ki oswa ki te date

in #artzone4 years ago

Asire w ke li renmen ou. Jalouzi ap travay sèlman si li renmen ou. Si li pa enterese nan ou tout, ou pral trè

difisil fè l 'fè jalouzi. Bon nouvèl la se ke nenpòt ki moun ki oswa ki te date se prèske sètènman enterese nan ou, ak menm bagay la tou ale pou nonm ki teases ou. Si ou pa sèten si yon moun ki enterese nan ou, ou ka eseye fè l 'fè jalouzi.

Sort:  

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49245.40
ETH 4164.63
BNB 554.51
SBD 6.11