pleśń na awokado | avocado mold macrophoto

in art •  last month  (edited)

1IMG_7461.JPG

Projekt makro. Awokado i życie na nim hodowane kilka tygodni. Aż do larw, jak widać. Pamiętać należy o toksynach przez grzyby lub bakterie wydzielanych i maseczki zaleca się używać ;) przy obcowaniu z takimi żyjątkami. Oczekiwanie na wyniki hodowli i robienie zdjęć (pomimo zapachów) było przednią zabawą! :D

Macro photography project. Avocado and life on it, it grew for several weeks. Up to the larvae, as you can see. It is important to remember about toxins produced by fungus or bacteria - mask should be used;) when dealing with such organisms. Waiting for this results was fun. Despite the smell! ;P

podpis planeta-1.jpg

by Planeta Rium

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!