Luksusowy projekt łazienki. / Luxury bathroom design.

in art •  last year 

Minimalistyczna łazienka o jasnym kolorze delikatnie błyszczących płytkach i centralnie ustawionej wannie. Projekt wykonany w programie Autodesk 3DS Max wersja 2017 do wykonania projektu użyłem także programu renderującego Chaos Group Vray. Realizacja projektu zajęła mi 2 dni. Skupiłem się na wykorzystaniu światła dziennego oraz bardzo dobrym oświetleniu pomieszczenia w nocy. Jak możecie zauważyć skierowałem uwagę na bardzo dobrze oświetloną najbliżej luster. Światła główne znajdujące się w suficie są jakby jego organiczną częścią.

Całość podsumowałem w post produkcji do wykonania, której posłużył mi program Adobe Photoshop.
Liczę na szczere oceny.

English/

A minimalist bathroom with a light-colored, slightly shiny tiles and a centrally positioned bathtub. The design made in the Autodesk 3DS Max 2017 program for the implementation of the project also used the Chaos Group Vray #rendering program. The project took me 2 days. I focused on the use of daylight and very good lighting of the room at night. As you can see, I turned my attention to a very well-lit closest to the mirrors. The main lights in the ceiling are like its organic part.

I summarized the whole in the production post to be made, which was used by the Adobe Photoshop program.
I count on honest assessments.

bath - 1.jpg

bath - 2.jpg

bath - 3.jpg

bath - 4.jpg

PS. już zaczynam nowy projekt / PS. I am already starting a new project

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jestem teraz kilka dni przed odbiorem mieszkania od dewelopera i zgłębiam temat wykończenia wnętrza. I tak patrząc na tę wizualizację mam kilka uwag:

  1. Zbyt drobne płytki, zwracające uwagę na łączenia. Osobiście na podłogę będę kłaść płytki o wymiarach (w cm): 120x60 a na ściany 240x120 (oczywiście po przycięciu te wymiary będą się trochę różnić).
  2. Nie podoba mi się wykończenie blatu pod umywalkami w takim samym stylu jak ściany - przywodzi mi to na myśl jakieś niskobudżetowe łaźnie publiczne...