III Wojna Światowa w mojej wyobraźni. / World War III in my imagination.

in art •  8 months ago

Polski/

Stwożyłem pomieszczenie, w którym nieznana osoba, planuje rozpocząć III Wojnę Światową.
Gdzieś w środku puszczy w starym domku pewien agent planuje działania i wydarzenia zmierzające do ogólnoświatowej konfrontacji mocarstw.
Pomieszczenie stwarza wrażenie opuszczonego, lecz palący się papieros wskazuję na obecność w tym miejscu osoby. Agent, wpływowa osoba, terrorysta?
Projekt stworzony w programie Autodesk 3Ds Max, Chaosgroup Vray i podrasowany w Adobe Photoshop

3.RGB_color.jpg

English/

I created a room in which an unknown person is planning to start World War III.
Somewhere in the middle of the forest in an old house, an agent plans actions and events aimed at the global confrontation of the superpowers.
The room creates the impression of being abandoned, but the burning cigarette indicates the presence of a person in this place. Agent, influential person, terrorist?
A project created in Autodesk 3Ds Max, Chaosgroup Vray and beefed up in Adobe Photoshop

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!