Foamiran Flowers only on Steemit (step by step video tutorial) [EN] | Foamiranowe kwiatki tylko na Steemit (poradnik-filmik krok po kroku) [PL]

in art •  2 years ago 
Only English in this columnW tej kolumnie tylko polski
Right now I'm in a process of creating communion wreath for my goddaughter. It will be made from foamiran flowers so I decided to show you how to create one of those flowers. Właśnie teraz jestem w trakcie tworzenia wianka komunijnego dla mojej chrześniaczki. Będzie on zrobiony z foamiranowym kwiatków, więc zdecydowałam pokazać wam jak robi się jeden taki kwiatek.

It's not hard to do but you must have specific elements to make it happen. Most important thing - foamiran. Thanks to its plastic properties it easily stretches and "remembers" a new form with the help of some heating or in higher temperature. Nie jest to trudne, jednakże musisz mieć konkretne elementy, aby to stworzyć. Najważniejszą rzeczą jest foamiran. Dzięki jego plastycznym właściwościom jest łatwo rozciągalny i "zapamiętuje" nowy kształt z pomocą ogrzania lub w wyższej temperaturze.

You will need:
- foamiran sheet
- iron or simply warm hands
- stamens (filaments)
- something sharp (like needle)
- pigment ink
- scissors
- strong glue
- kitchen sponge
Będziesz potrzebować:
- arkusz foamiranu
- żelazko lub ciepłe dłonie
- pręciki
- coś ostrego (jak igła)
- tusz pigmentowy
- nożyczki
- mocny klej
- gąbka kuchenna
All actions needed to make foamiran flower are shown on video below. Wszystkie czynności potrzebne do wykonania kwiatka są pokazane na filmiku ponizej.

English version:

Polish version:


Don't forget to follow me!
Nie zapomnij śledzić mojego profilu!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Prześliczne :)

Beautiful pictures!
Fantastic post, keep them coming!
This words for good day and your mood
And I want to give you a poem good word
"Good word"
As good word ears stroking.
And warm glance warms the soul,
It's like rain plantlets happy,
As the first snow,forest rejoicing.
When the word beats a living soul.
When look solid as basalt.
It's like snow in September on the grass.
It's like rain on asphalt!

Great job @Kambrysia! :) I really like your duo-language tutorials, but today I was even more surprised when I saw video prepared in 2 languages!

I am following you on YouTube! :)

Świetny pomysł z tymi kolumnami językowymi ;)