Architect of Ages: Architect Sinan (English/Turkish)


source

Architect Sinan is one of the few historical personalities that people have reached consensus on the genius.

Lived in the most glamorous period of the Ottoman Empire, he had built 84 mosques, 52 little mosques, 57 madrasahs, 7 schools, 22 tombs, 7 aqueducts, 8 bridges, 20 caravanserais, 35 mansions and palaces, 48 hammams, in the period of three different sultans.

It was effective to have lived for 98 years to give so many works. He was born in 1490, died in 1588. Architect Sinan was named genius who spoke with stone and was considered the peak of classical architecture of the Ottoman Empire.

Sinan who was born in the village of Ağırnas in Kayseri Province, became a soldier during the period of Yavuz Sultan Selim, and participated in the Iranian and Egyptian expeditions of Yavuz Sultan Selim.

One time army architecture could not make the desired bridge on a stream, he asked permission to make it, and he built a structure beyond the bridge. So much so that the commander would even consider leaving a unit behind to protect the bridge.

In 1533, during the Iranian campaign of the magnificent Sultan Suleiman, he gained great reputation by making three galleys in two weeks to go to the opposite shore on Van lake.

When Mihrimah Sultan, the daughter of Suleiman the Magnificent, have been seventeen, two people wanted to marry her. One of those who want to marry the girl was the governor of Diyarbakir Rustam Pasha and the other was Architect Sinan. The Sultan allowed his daughter to marry Rustam Pasha.

Sinan built the Mosque of Mihrimah Sultan at the request of Sultan Suleyman.


source

It is rumored that Sinan was inspired by Mihrimah Sultan, whose name means moon and sun, in the interior design of mosque.

Years later, at the request of Mihrimah Sultan, Architect Sinan built a second mosque for her in Edirnekapi. Thanks to its numerous windows, it is said that the inner of the mosque reflects the light spirit of Mihrimah Sultan, who was a philanthropist person.


source

One of the most important features of Sinan architecture is the fact that the main dome was built by supporting semi-domes in mosques. This feature is clearly seen in the Istanbul Şehzade complex, which he called apprenticeship of my work and built between 1543 and 1548.


source

Sinan was a very good engineer. Before building the mosque of Suleymaniye, he made the foundation excavation and put heavy rocks on the ground for the soil to settle and waited for 5 years.

Mimar Sinan built arches in the underground to keep the air pleasant in the Süleymaniye Mosque. On these arches and channels located in the middle of the base of the mosque, wooden doors were placed and continuous air sand was provided from below. Thus, the air of the mosque is intended to be clean and cool in summer and warm in winter.

One of the important features of his architecture is the use of symbols in every work he does. For example, the number of domes used was based on the sequence of Ottoman sultans.

It is rumored that he drank narghile in the mosque while he was building the Süleymaniye Mosque and he used the sound of the narghile to adjust the acoustics of the mosque.


Source

Besides the mosques, he has built mansions, bridges, and waterways. One of the works shown below is Topkapı Revan Pavilion.


[source] http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr/content/revan-k%C3%B6%C5%9Fk%C3%BC)

Mimar Sinan was in his 90s when he completed the Selimiye mosque, which he called his mastership work. It is said that he built the mosque in Edirne instead of Istanbul because of his respect for the Hagia Sophia and its architecture, which was built 1000 years ago. The dome width of Hagia Sophia and Selimiye is almost the same, the dome height of Hagia Sophia is 55.60 meters and Selimiye's is 42.25 meters.

The minaret in Selimiye Mosque has been reached with three different stairs starting from the same height and turning over each other.


source

Architect Sinan placed 32 large windows on the dome and hundreds of small windows on the walls to illuminate this huge structure. The mosque is perfectly illuminated thanks to its masterfully planned positions and the interior decorations of wood, mother-of-pearl and, tile, which are as fascinating as the architectural techniques of the mosque.


source

Selimiye mosque was included in the UNESCO World Cultural Heritage List in 2011.

Sinan worked with many students throughout his long life. The student of Sinan, Sedefkar Mehmet Ağa built the Sultanahmet Mosque and Isa Muhammed Efendi built Tac Mahal.

The contribution of Architect Sinan, who has also repaired the Hagia Sophia, in the creation of the identity of Istanbul, is great.


source

Thanks for reading.

page break.PNG

Mimar Sinan dehası ve büyüklüğü konusunda görüş birliğine varılan az sayıdaki tarihsel kişilikten biridir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun en şaşalı döneminde yaşamış, üç ayrı padişah döneminde 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve darülkurra, 22 türbe, 7 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 48 hamam olmak üzere 350'yi aşkın yapı gerçekleştirmiştir.

Bunca fazla eser verebilmesinde 98 yıl yaşamış olması etkili olmuştur. 1490 yılında doğmuş, 1588 yılında ölmüştür. Mimar Sinan taşla konuşan deha olarak isimlendirilmiş, Osmanlı İmparatorluğu klasik mimarisinin zirvesi olarak kabul edilmiştir.

Kayseri ilinin Ağırnas köyünde doğan Mimar Sinan Yavuz Sultan Selim döneminde yeniçeri olmuş ve Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferlerine katılmıştır.

Bir sefer sirasinda ordu mimarinin bir akarsu üzerinde istenen köprüyü yapamaması üzerine, yapmak için izin istemis, ortaya köprüden öte bir yapı çıkarmıştır. Öyle ki sefer komutani, köprüyü koruması için arkada bir birlik bırakmayi bile düşünmüştür.

1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran Seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan on yedisine bastığında, iki kişi onunla evlenmek ister. Kızla evlenmek isteyenlerin biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa diğeriyse Mimar Sinan’dır. Padişah kızını Rüstem Paşa’ya verir.

Sinan Üsküdar’da, Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle Mihrimah Sultan Camii’ni yapar. Camiyi yaparken, eserine sanki “etekleri yerleri süpüren bir kadının” dış çizgilerini verir.

Sinan'ın caminin iç tasarımında da ismi ay ve güneş anlamına gelen Mihrimah Sultan'dan esinlendiği rivayet edilir.

Mimar Sinan yıllar sonra bu kez Mihrimah Sultan'ın isteğiyle Edirnekapı’da onun için ikinci bir cami yapar. Çok sayıda penceresi sayesinde caminin içinin hayırsever bir insan olan Mihrimah Sultan'ın aydınlık ruhunu yansıttığı söylenir.

Sinan'ın en önemli özelliklerinden biri camilerde ana kubbeyi yarim kubbelerle destekleyerek inşa ettirmiş olmasidir. Çıraklık eserim olarak nitelediği ve 1543-1548 yılları arasında inşa ettirdiği İstanbul Şehzade Külliyesi'nde bu özellik açıkça görülmektedir.

Mimarlığının yanı sıra çok iyi bir mühendistir. Süleymaniye Camisini inşa etmeden önce temel kazısını yapıp toprağın oturması için zemine ağır kayalar yığarak 5 sene bekletmiştir.

Mimar Sinan, Süleymaniye Camisinin içinde devamlı olarak hoş ve güzel hava bulundurmak için yeraltında yollar kazdırmış ve kemerler yaptırmıştır. Caminin tabanının orta kısmında yer alan bu yollar üzerine tahtadan kapaklar konularak aşağıdan sürekli hava kımı gelmesi sağlanmıştır. Böylece caminin havasının temiz ve aynı zamanda yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olması amaçlanmıştır.

Mimarlığının önemli özelliklerinden biri de yaptığı her eserde simgeler kullanmaktır. Örneğin kullandığı kubbe sayılarında padişahın kaçıncı Osmanlı padişahı olduğunu baz alırdı.

Süleymaniye camiini yaparken camide nargile içdiği, nargilenin fokurtularından yararlanarak caminin akustiğini ayarladığı rivayet edilir.

Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim'in padişahlıkları döneminde yaşamış, 50 yıla yakın bir süre baş mimar olarak görev yapmıştır. Camilerin yanı sıra köşkler, köprüler, su yolları yaptırmıştır. Aşağıda eserlerinden biri olan Topkapı Revan Köşkü yer alıyor.

Mimar Sinan ustalık eserim olarak isimlendirdiği Selimiye camiini tamamladığında 90'lı yaşlarındaydı. Kendisinden 1000 yıl önce yapılmış olan Ayasofya'ya ve mimarlarına saygısından dolayı camiyi İstanbul yerine Edirne'de yaptırdığı söylenir. Ayasofya ile Selimiye'nin kubbe genişliği hemen hemen aynıdır, Ayasofya'nın kubbe yüksekliği 55.60 metre, Selimiye'ninkiyse 42.25 metredir.

Selimiye Camii'nde yaptığı minarenin üç şerefesine aynı yükseklikten başlayıp birbirinin üzerinden dönerek çıkan üç ayrı merdivenle ulaşılmasını günümüz mimarları bile zihinlerinde güç canlanlandırmaktadırlar.

Mimar Sinan bu dev yapıyı aydınlatmak için kubbeye 32 adet büyük pencere ve duvarlara yüzlerce küçük pencere yerleştirmiştir. Pencerelerin ustalıkla planlanmış konumları sayesinde cami mükemmel şekilde aydınlatılır ve caminin en az mimari teknikleri kadar büyüleyici olan ahşap, sedef, mermer ve çini iç süslemeleri de keyifle seyredilir.

Selimiye Camisi 2011 yılında Unesco Dünya Kültür Mirası listesine dahil olmuştur.

Sinan uzun yaşamı boyunca çok sayıda öğrenci yetirtirmiştir. Sultanahmet Camii'ni inşa eden Sedefkar Mehmet Ağa ve Tac Mahal'i inşa eden İsa muhammed Efendi Mimar Sinan'ın öğrencileridir.

İstanbul'un bugünkü kimliğini kazanmasında Ayasofya müzesini de onarmış olan Mimar Sinan'ın katkısı büyüktür.

Işıklar içinde uyusun.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

wonderful photos and story - I had no idea of such beauty which was created by one genius architect.

Great! Truly Magnificent. What an amazing architect!!!

·

Vary nice photography.

i wanna visit now

I feel two Poles have been addressed. One is the beauty of architecture, the artistic and structural execution and shaping of an architect's visions. Just as a feeling of reverence and sublimity arises in Christian churches and buildings, so it certainly does in Sinan's Mosques.
The spaces are well suited for contemplation and purification of the spirit, although one could also say that the art is so distracting and one would have to close one's eyes. What kind of spirit rules in the walls? Can the good and bad qualities of the architect and those who set stone upon stone still be felt?

It gives us modern people time and space to marvel and admire. It radiates beauty and aesthetics and genius.

The other pole, which is also clearly visible, is that of power and the presentation of power. One inevitably wonders whether it is necessary to spend so much energy to make God's spark jump? Even a very large ego has immortalized itself in stone and marble and has been very aware that the buildings will survive its own life. How much blood, tears and sweat flowed during the construction of the monuments and how many fates had a less favourable effect.
Architecture was and still is an instrument of power. It always becomes difficult when the worldly interests take precedence over those of the spiritual. The seduction found in luxury is clear provocation. Also for those who find that here too much of the splendour has been dedicated to the good and one has to ask oneself whether the connection to the spiritual is not just as effective on a river, a mountain or the tides. Indeed, many of these gigantic buildings resemble mountains in the landscape.

·

Thank you for this comprehensive comment. You made the right determinations. Big investments are also being made in today's buildings. However, the spirit and the taste of the ancient works are unique. I consider the modern mosques and apartments built in Turkey nowadays as negative examples.

·
·

You are interested in a further conversation? If yes, I would ask you why you think that modern buildings in Turkey are negative examples and how that differs from the former architectural sites?

After reading your article, I understand that there is no doubt that the architect Sinan left an indelible mark in the Ottoman Turkey of the 16th century. Prior to it, the Turkic architecture was already distinguished by its significant works of architecture, i.e. strong and solid buildings, various knowledge, but this master of his work went even further, i.e. perfected and developed what was before him. In his creations, he used not only the accumulated experience, but also improved the previously existing system of statics, the strength is the mosque Şehzade Bayezid, where he in the middle installed a dome consisting of 4 semi-cupolas, before this variant he experienced in the mosque Mihrimah Sultan in Üsküdar , located near the bridge, the dome of which consisted of three half-cupolas.
The cathedral mosque Şehzade from the point of view of mobilization of external facades is considered one of the most important creations of the architecture of the master of Sinan, in particular it concerns minarets with its relief convexities and therefore in the Ottoman architecture this mosque is considered the very first, and maybe the last beautiful mosque - a sample of architectural art.

·

seems assassin creed have the new building for jump !
giphy (20).gif

Thanks for sharing this great post without doubt minar sinar it's one of the most important architects in the world.

The photos in your article are very striking and beautiful! I enjoyed reading about the architect Sinan and the legacy he left for others to enjoy! Thanks for an interesting article!

·

Thank you :)

Thanks for this beautiful piece of information. I understand how the Mughal architecture stands and how the design was made-The Mughals that invade India in the 18th century there architectural style is a remarkable mixture of Islamic, Turkish and Persian styles.Mughal architecture is characterized by its symmetry, geometrical shapes, and detailed ornamentation. Typical elements include the use of pointed arches, the bulbous domes, magnificent minarets with cupolas at the four corners, large halls, and enormous gateways.
wikipedia

@muratkbesiroglu
Thanks for your wonderful photographs. It reminds us ancient history of Sinan. I think it's unique photographs ever found any other place rather than on steemit.
@printskill

Sinan could be one of the most famous architect ever if Turkey deciedes to properly introduce him to the world. People come all over the world to see cathedrals like Florence Cathedral, Notre-dame de Paris and there is no reason it cant be the same with Mimar Sinan's work.

·

I agree with you. People also visit İstanbul to see architect Sinan's work , but it is not sufficient.

Hi,
Thanks for those beautiful and mesmerizing pictures. What an Architect he is.
And thanks for posting us these beautiful picture and letting us know about these attractive ancient constructions.
Continue posting such more beautiful articles.
Thanks

Such beautiful architecture. I had to go back after I read this blog and look at each photo again. Amazing ! Thank you for sharing this.

very well writen and the images are beautiful. i even loved this image too, take a look.

https://steemit.com/dhakauniversity/@naboni/university-of-dhaka-bangladesh

·

The clouds are nice in your photo

Architecture is definetly an Art! Amazing pictures and places. thanks for sharing

After reading your post and looking at those amazingly incredible pictures of Sinan mastership work there is absolutely no doubt why the general consensus is that Sinan is an absolute genius. To have accomplish such symmetry and perfection in the 1500's without the use of modern tools is mind boggling.

The Hagia Sophia looks so beautiful. Lots of history and now, a very beautiful and exotic building.

I've always liked people who talk to Nature...they must be people who respect Nature. People of antiquity are so intelligent and good they're able to create magnificent works.

That's wonderful architecture. And very interesting article. I'd learn more interesting information for me.

That’s commendable accomplishments he made; a great architect to have designed such magnificent and incredible architectural buildings in his lifetime during the Ottoman time. Wonderful! Thanks for sharing his story and accomplishments.

Posted using Partiko iOS

·

Thank you :)

·
·

You’re quite welcome but most of all thanks for your upvote; you’re appreciated. 🙂

Posted using Partiko iOS

Beautiful architect. Just wow!! I don't have words to desribe your work. It was really amazing.

Screenshot_1.jpg

·

Amazing photos I have ever seen. Hope you will like Himalaya too.
E45CEB9D-BAEC-49B4-908B-15D9C658984F.jpeg

Mount Amadablam 6814 meters

I really love your article, it's not only architectural country, it's a gateway to Europe too.

Beautiful place Architect Sinan

Posted using Partiko Android

Wauu, amazing photo😶 good job

Great composition. I hope more people will understand A. Sinan's perspective.

dear, after reading your interesting story about historical Turk buildings, I'm now craving for spicy kebab... hope you visit my photo blog too 💖

Really loved the first photograph. The sky with the birds in the air is the perfect backdrop for the building.

·

Thank you :)

Im not familiar on architecture but this post is easy to understand and well explained, also those mosque are on top of architectural qualities and a must visit for all races

·

They are incredible Batangcrypto

Que arquitectura tan impresionante poseen en Turquia. Gracias @muratkbesiroglu

Interesting and amazing photographs. good job friend.

What beautiful constructions, what beautiful places it hurts that today they do not make those beautiful architectures

·

It hurts me too

Sinan was really genius.He has given beautifil mosque,madarsa .has he worked in other muslim countries also or given structure like this.

So beautiful architectuel buildings he build.

This is an in depth look at some one who is kinda obscure in western history. It is very well written and is one of the reasons Im loving steem more and more these days!

·

Thank you :)

awesome architect.. thanks for posting it

great post . let me see what is your next. #photography

very beautiful photo ... you are the greatest

I like this artike

Seeing Suleimani Mosque in evening beside the sea is one of the reasons I want to visit Turkey

OMG this is wonderfull!!!

Wow What a beautiful pictures and hats off to the architect Sinan for building such a beautiful places.
One of the greatest architect.

Congratulation muratkbesiroglu for veey nice Aechitec of Ages:Architect sinan(English/Turkisflower-3140492__480.jpg

I imagined i was living in the time of Sinan, to be watching the building of all these incredible structures from scratch.
Thanks for this beautiful photos. Its good to be good in what you do

·

Absolutely. Architect Sinan has quotes about it.

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-09-08T10:35:27
Account Level: 0
Total XP: 13.00/100.00
Total Photos: 2
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Loading...

Beautiful, love mosque architecture

Thanks for sharing such a great content @muratkbesiroglu

Hope you'll enjoy this glimpse of contemporary music played by me on turkish ney

https://steemit.com/steempress-io/@luciannagy/innerspectrum-afibonaccitale-liveimprovisationfrommilleniumchurchintemesvar-cjhbkzxswa

Regards

·
·
·

Now i saw that you've created the musicoin account! @muratkbesiroglu

Now you need to compose music as well! You can do it. You have the good sense of Art.

Regards and keep in touch

https://luciannagy.com/?p=2089

You got a 21.88% upvote from @postpromoter courtesy of @muratkbesiroglu!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Türk mimari tarihinin en büyük ustası müthiş bir dahi ve eserlerinde matematiği en iyi şekilde kullanmış bir ilim insanı. Tarihimiz nice büyük insanlarla dolu fakat millet olarak sahiplenmek yüceltmek gibi bir kültürümüz olmadığı için yorumlardan da görüldüğü gibi dünya bizim değerlerimize bizden fazla sahip çıkıyor. Bu yüzdendir ki bir zamanlar dünyaya yön veren bir medeniyetin mirasını şimdi biz dünyadan öğreniyoruz.
Paylaşımınız çok değerli teşekkür ederim...

·

Haklısınız, bu gibi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın en iyi mimarları listelerinde Sinan'ın ismi yok. Sebebi ise layıkıyla tanıtılmaması.

·
·

Kesinlikle, tanıtım konusunda oldukça yetersiz bir durumdayız maalesef.

Congratulations @muratkbesiroglu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

teşekkürler kardeşim, i really love the great works of Sinan, God bless his soul. Thanks for your wonderful post. Regards.

nice photo capture i like it resteemed your post @insomniacsk

Am speechless, the quality of the pictures exposing the architect works.
An uproar fi

Very beautiful architecture love the history!

Amazing church. Praise be to Jesus.

Posted using Partiko iOS

very good location and information share with us.@aryaan

Es hermoso!

Congratulations @muratkbesiroglu!
Your post was mentioned in the Steemit Hit Parade in the following category:

  • Pending payout - Ranked 5 with $ 243,72

Harika bir yetenek :) Elinize sağlık, thank you.

@muratkbesiroglu
you are an awesome guide and also a story teller!
please keep writing

Beautiful

Posted using Partiko Android

I wish to visit there nice historical place who made this such a great architectural

Muy buen material histórico la verdad fascinante,sabia que sus arquitecturas son espléndidas y hermosas solo no me imagina tan basta y rica en historias hermoso material arquitectonico e historico

beautiful ..

AMAZING photos thank you for sharing, please can you follow me to help me grow. Thank you so much @zipp03

Linda vista

very nice post and clicks

also pls visit on my post "Wall painting- the Octopussy, hope you like the same

You have recieved a free upvote from minnowpond, Send 0.1 -> 10 SBD with your post url as the memo to recieve an upvote from up to 100 accounts!

Nice click beautiful... awasome..

nice photography !