[Animal_008] EN: Summary - animals 2018 | PL: Podsumowanie - zwierzęta 2018

in animalphotography •  5 months ago

podsumowanie2018_animal.jpg

EN: Below is a summary of my posts from the "animals" section in 2018 year:
PL: Poniżej podsumowanie moich wpisów z roku 2018 z działu "zwięrzęta":

#7 EN: Small dinosaur | PL: Mały dinozaur

#6 EN: Beetle on my path | PL: Żuczek na ścieżce

#5 EN: Bird with a black (red) eye | PL: Ptak z podbitym okiem

#4 EN: Sunbathing on the grass | PL: Łomżing na trawce

#3 EN: Small mobile house | PL: Mały mobilny domek

#2 EN: New friend | PL: Nowy przyjaciel

#1 EN: Proud as a peacock | PL: Dumny jak paw

#0 EN: An unexpected guest in my hotel room | PL: Niespodziewany gość w moim pokoju hotelowym


EN: Thank you for watching.
PL: Dziękuję za obejrzenie.


EN: Remember that your vote is valid only for 7 days after the creation of the post. Therefore, if you think that the content of this or previous post was interesting, vote here and follow me not to miss others. See you to next post.
PL: Pamiętaj, że Twój głos ważny jest tylko przez 7 dni od utworzenia postu. Dlatego jeżeli uważasz, że treść tego lub poprzedniego postu była interesująca zagłosuj tutaj i obserwuj, aby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

pawle, znasz pojęcie projekcji w psychologii?

twoja insynuacja powyższym postem jest dosyć komiczna, biorąc pod uwagę zwierzęcy poziom społeczeństwa polskiego, w tym ewidentnie twój poziom rozwoju. zaczepkami jak takie infantylne insynuacje odwrócone w lustrze przez projekcje możecie sobie krzywdę zrobić, zwierzaczki