4 Sposoby Mówienia o Przyszłości ROCK YOUR ENGLISH DTUBE!

in angielski •  2 months ago


Czy w ogóle potrzebne nam czasy przyszłe? Trochę tak, a trochę nie. Brzmi zagadkowo? I dobrze! Aha, tak pomyliłem "lose" z "loose" - ale w sumie też pasuje :)

ZAPRASZAM TEŻ NA:
Facebook: https://www.facebook.com/RockYourEnglishBaby
Instagram: https://www.instagram.com/rock_your_english/
No i oczywiście: http://www.rockyourenglish.pl


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@rockyourenglish, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!
Enjoy some !popcorn courtesy of @nextgencrypto!