For the players

in #alldutch6 months ago

Goooooooooood morning Breda!!

Hij komt vrienden....de geruchten worden steeds luidruchtiger, de vermoedens steeds sterker. Nee, er is nog niets officieel aangekondigd, maar alle hoop is gericht op 5 Februari!

Wat er dan staat te gebeuren? Een event dat eigenlijk maar eens in een decennium plaatsvind. Velen van ons hebben het al een keer meegemaakt, maar er zijn ook generaties die er voor het eerst bewust bij kunnen zijn: de launch van een nieuwe PlayStation: PS5!!

En ja natuurlijk zijn er we hyped! er is nog niets bekend over de prijs maar de hoop is ergens tussen de 500-600 euro.

Wat we wel weten is dat onze nieuwste aanvulling een custom AMD 2nd-gen Zen 2 (op 3.2 Ghz, 8 core, 16 threads) met minstens 12GB ram rockt! Oh ja en een 1TB HD en natuurlijk 4K.

En check die vette controller!!! (:))

Hij is backwards compatible met de PS4 en ja "Horizon Zero Dawn 2" (HZD-2) is al aangekondigd voor de PS5 en 1 gaat op de pc worden gereleast!

HZD (mocht je het niet kennen) is een Nederlandse productie dat laat zien dat indie ook gewoon tripple-A kan zijn. Een product waar wij Nederlanders oprecht trots op mogen zijn! #nerdtalk

Je kunt de PS5 al bij verschillende beschrijven in preorder bestellen, misschien ga ik dat ook maar doen!

Maar voor nu eerst aan de slag! Maak er een mooie werkdag van en je weet het....je bent weer totally awesome!!

Carpe Die "It's time to play" Diem

Posted using Partiko Android

Sort:  

Thanks, interesting info.

Yes, just not all is confirmed.

Hopefully we will be ps5-gaming soon :)

Posted using Partiko Android

Congratulations @gabberted! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 250

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!