My Actifit Report Card: августа 17 2018

in actifit •  7 months ago

Göndərən rihanna tarix boyu bu gün actifit. Yəqin ki steemit.com və onun curation traili tərəfindən oylanmıştır. Təşəkkürlər və ya steem qarşılığında müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. Bu proqramı bizə qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər
Dünya böyük.

10008
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats! You just reached the top level milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 100 Actifit tokens for attaining 10008 steps!
You also received an 6.61% upvote via @actifit account.