My Actifit Report Card: April 20 2019steemCreated with Sketch.

in actifit •  last month


Witam
Ostatnio moja aktywność fizyczna pod względem punktów Actifit kuleje, nie chodzi o to że za przestałem aktywności fizycznej a przekwalifikuję się na inną aktywność fizyczną, którą jest kalistenika. Treningi na budowę bazowej siły są długie, ciężkie i wymagające ale dają mało punktów jeśli ktoś nie posiada zegarka zliczającego punkty.

Dzisiejszy dzień rozpocząłem od sesji fotograficznej w Parku Śląskim w Chorzowie.

Dziś zdołałem zaprezentować jedynie jedno zdjęcie z tej że sesji tj. Portret pt. Kwieciste Drzewo.

Po sesji troszkę relaksacyjnych prac w ogrodzie i wieczorem spacerek.


Author: @swiatfotoobrazow
Reflink: https://actifit.io/signup?referrer=swiatfotoobrazow


#Actifit to innowacyjna aplikacja na telefon, która odczytuje ze smartfona ilość ruchów wykonanych przez Twe ciała w ciągu doby, a następnie na podstawie uzyskanego wyniku nagradza cię monetami #AFIT, którymi w przyszłości będziesz mógł zapłacić za różne sportowe przedmioty lub usługi. Alternatywnie, jeśli okaże się, że wolisz uzyskać fizyczne pieniądze, możesz zmienić tokeny na krypto-walutę Steem, a tą z kolei sprzedać za dowolną walutę fiducjonarną .


Jeśli chcesz dowiedzieć się coś więcej o #Actifit, napisz pytanie w komentarzu. Możemy również porozmawiać na https://discord.gg/66qwms


9137
Daily Activity,Photowalking,Walking
Height
184 cm
Weight
94 kg
Body Fat
%
Waist
99 cm
Thighs
cm
Chest
110 cm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 43 AFIT tokens for your effort in reaching 9137 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 9.17% upvote via @actifit account. 8.08% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @swiatfotoobrazow! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!