My Actifit Report Card: April 5 2019steemCreated with Sketch.

in actifit •  2 months ago  (edited)

WITAM

Dziś z rana zagrałem z chłopakami w piłkę nożną, co dało mi ok 6200 punktów. Później wybrałem się na matę na ćwiczenia własnym ciałem gdzie wpadło kolejne prawie 2000 punktów.
IMG_3245.PNG
Reszta punktów to codzienna aktywność i chodzenie po sklepach.


Author: @swiatfotoobrazow
Reflink: https://actifit.io/signup?referrer=swiatfotoobrazow


#Actifit to innowacyjna aplikacja na telefon, która odczytuje ze smartfona ilość ruchów wykonanych przez Twe ciała w ciągu doby, a następnie na podstawie uzyskanego wyniku nagradza cię monetami #AFIT, którymi w przyszłości będziesz mógł zapłacić za różne sportowe przedmioty lub usługi. Alternatywnie, jeśli okaże się, że wolisz uzyskać fizyczne pieniądze, możesz zmienić tokeny na krypto-walutę Steem, a tą z kolei sprzedać za dowolną walutę fiducjonarną .


Jeśli chcesz dowiedzieć się coś więcej o #Actifit, napisz pytanie w komentarzu. Możemy również porozmawiać na https://discord.gg/66qwms

12764
Daily Activity,Football,Gym,Shopping
Height
184 cm
Weight
94 kg
Body Fat
0 %
Waist
99 cm
Thighs
cm
Chest
110 cm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 48 AFIT tokens for your effort in reaching 12764 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.36% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial