My Actifit Report Card: avqust 23 2018

in actifit •  5 months ago

Axşamınız xeyir.Bi gün actifitde 24 cü günüm.Hamınıza uğurlar.Bu gün actifit platformasından çox aktiv şəkildə istifadə etmiş durumdayam. 10000 addım üzərində bir performans göstərmişəm. Hər gün bu aktivliyi daha da inkişaf etdirəcəyimi hədəf kimi qarşıma məqsəd qoymuşam. Bu proqramı bizə təqdim edənlərə təşəkkürlər.

10020
Dancing

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @miri97 ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 2500 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Your account has been found in abuse of Actifit policies, and hence banned from receiving Actifit token rewards or upvotes.
Ban Reason: Not describing activities and posting same content everyday.

@kpreddt( actifit moderator)