My Actifit Report Card: February 16 2020

in #actifit3 years ago (edited)

After yesterday's hike, he did not want to get up completely. Today I spent not only Steemit for a few hours. Publication of the article and catching up a few days of slip took more time than I expected. In the evening I found out that I didn't have the minimum to publish a report. So I couldn't let go. So I set out for an evening walk through the city with a hunting munzee. Then it was only home to watching archive programs. Do you like jelly candies, if so, the picture will paint you.

Po včerejší túře se úplně vstávat nechtělo. Dnes jsem pár hodin věnoval nejen Steemitu. Publikace článku a dohnání pár dní skluzu zabralo vícero času, nez jsem čekal. Večer jsem zjistil, ze nemám ani minimum k publikaci reportu. Tak jsem to nemohl rozhodně nechat. Tak jsem vyrazil na večerní procházku městem s lovem munzee. Pak už bylo doma jen sledování archivních pořadů. Máte rádi želé bonbony, pokud ano, tak vás fotka nalaká.11222
Daily Activity, Walking

Sort:  

Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.26556863 TRDO & @krakonos will get 0.17704575 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

!trdo
!BEER

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.17174025 TRDO & @bucipuci will get 0.11449350 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Trolli :-)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 1.43078400 TRDO & @jjprac will get 0.95385600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Přesně tak. :-)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 61.348 AFIT tokens for your effort in reaching 11222 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.61% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 6.5730 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Teda ty si dopřáváš :) Bojím se že se k tomu moc nehodí, ale posílám :
!BEER

Želé bonbony můžu, nyní v rozumné míře. Ten pytel mi vydrží i 2 měsíce. :-) Díky.

Tak tyhle jsem nikde ještě neviděl. Nějaká spešl edice?


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.06539738 TRDO & @xlisto will get 0.04359825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jj, z podnikové prodejny. :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 1.93349026 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.17704575 TRDO curation
@jjprac earned : 0.953856 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.1144935 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04359825 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23590.15
ETH 1657.11
USDT 1.00
SBD 2.56