My Actifit Report Card: October 31 2019

in actifit •  12 days ago 

Merhabalar

Bugün biraz tembelliğim üzerimdeydi. Hiç hareket edesim yoktu aslında.

Ama raporu öğleden önce yayınlayamazsam unutacağımdan emin oldum.

Kendimi zorlayarak attım dışarı. Ritmik sabah yürüyüşlerine devam ettim. Yarım saat aralıklarla yürüyorum. Aralarda 5 dk dinleniyorum.

Sonrası iş telaşı malum. Günlük koşturmalarla da adım sayımı doldurdum.

Yürüyüş yaptığım parklardan birinden fotoğtaf :10388
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cocukgelisimi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!