Jako kometa. / Like a comet.

in actifit •  22 days ago  (edited)

Někdy si připadám jako kometa. Jen proletim a z dálky obdivuji třeba stavby kostelů, zříceniny hradů, nebo pěknou krajinu. Asi jako dnes. Dopoledne jsem proletěl Klatovskem a odpoledne Novohradskými horami.

Sometimes I feel like a comet. I just fly through and admire, for example, church buildings, castle ruins or a beautiful landscape. Like today. In the morning I flew through Klatovy and in the afternoon through the Novohradské Mountains.

In flight I look here or there, in flight I see some interesting. Like a comet, I can't stop and fly on.

Today I managed to take only one shot. I managed to take a picturesque church in Horní Stropnice only because I had one unloading in its neighborhood.

V letu nahlédnu sem nebo tam, v letu zahlédnu nějakou zajímavost. Stejně jako kometa, nemohu zastavit a letím dál.

Dnes se mi povedl udělat jen jeden snímek. Malebný kostelík se mi podařilo vyfotit v Horní Stropnici jen díky tomu, že jsem měl jednu vykládku v jeho sousedství.

IMG_20191030_153013.jpg

41316
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Správná kometa má ohon :)!trdo

Congratulations @xlisto, you are successfuly trended the post that shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.07168500 TRDO & @xlisto will get 0.04779000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Ohon nevlastním. I když asi jsem nebyl dostatečně osvícený sluncem :-)

!trdo
Djó... To není žádná moderní gotika, tohle se začalo stavět dřív. Ta věž je románská, tak 12.století. Samozřejmě, podepsaly se na ní pozdější úpravy. Gotická, renesanční, barokní, klasicistní...
Postupné přestavby, dostavby, opravy... Tohle vznikalo staletí. Proto je to krásné.

Congratulations @krakonos, you are successfuly trended the post that shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.30678750 TRDO & @krakonos will get 0.20452500 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

S tou věží máš pravdu :-). V kraji kolem Nových Hradů je podobných staveb více.

You post has been manually curated by BDvoter Team! To know more about us please visit our website or join our Discord.

BDvoter Team

I při práci, kdy člověk projíždí krajinou, je třeba se na chvíli zastavit a vychutnat krásu přírody a děl našich předků.

Zastavuji dost často. Bohužel ne na kochání se okolím ale na práci.

Ten kostelík je zajímavý :) A obloha perfektní ;)
A trdlo už mi došlo...

:-).Obloha se taky "povedla". Zjistil jsem to ale až na fotce. Při focení jsem zaostřoval zrak na kostelík a pozadí jsem měl rozmazané :-)

;)

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 800 posts. Your next target is to reach 850 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 69.53999999999999 AFIT tokens for your effort in reaching 41316 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.86% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Blahopřeji k osmistému napsanému článku. Slušný počin.

Díky.Jsou mezi námi i lepší borci :-)

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 0.3784725 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.204525 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04779 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site