Daily Raport... w końcu pobiegane [PL/EN]

in #actifit2 years ago
Dziś pogoda zdecydowanie się poprawiła, więc nie mogłem odpuścić biegania. Ostatni raz biegałem prawie tydzień temu, potrzebowałem więc tego rodzaju aktywności jak powietrza. Jednak najpierw przed wyjściem na trening musiałem pomóc żonie w domowych obowiązkach. Ale gdy już się z wszystkim uporałem, nic nie mogło mnie zatrzymać, sprawdziłem tylko jeszcze temperaturę na zewnątrz, żeby wiedzieć jak się ubrać i kilka minut później w krótkich spodenkach ruszyłem na trasę. Wiedziałem, że te kilka dni przerwy dadzą o sobie znać, więc nie forsowałem się w biegu. Przebiegłem stałą rundkę wkoło osiedla w równym tempie, które z kilometra na kilometr wzrastało. Na koniec znalazłem już w pełni rozwinięte bazie, które symbolizują wiosnę.

ENG Today the weather has definitely improved, so I had to run. The last time I ran almost a week ago, so I needed this kind of activity like air. But first I had to help my wife with her homework before I went to training. But once I had handled everything, nothing could stop me, I just checked the temperature outside to know how to dress up and a few minutes later I set off in short shorts. I knew that these few days of breaks would make me aware of myself, so I didn't push myself on fast run. I ran a steady around the estate at an even pace, which grew pace from kilometer to kilometer. Finally, I found a fully developed catkins, which symbolizes spring.

DSC_2291 1.JPG

DSC_2292.JPG

DSC_2294.JPG

DSC_2296.JPG

DSC_2298.JPG

DSC_2300 1.JPG

screenshotwww.strava.com2020.02.1423_28_53.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km145,50 km7,28 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km135,88 km (6,08km)9,06 %


screenshotdocs.google.com2020.02.1423_28_16.jpg


It was my Actifit Report #539 Don't stop me now! Keep going!13997
Daily Activity, Jogging, Running, Walking

Sort:  

Thanks for being an exceptional member of the @runningproject initiative.
More information about following this link
Keep on running!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 290.652 AFIT tokens for your effort in reaching 13997 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.98% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @sk1920
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @actifit-peter
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @ratelmiodozer
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 209.6320 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.068
BTC 49300.93
ETH 4295.89
BNB 593.31
SBD 6.05