Daily Raport... błogie lenistwo [PL/EN]

in #actifit2 years ago
Szalejący za oknem orkan zniechęcił mnie do jakiejkolwiek aktywności, nie planowałem tego raportu, ale nie wiem jak wyszło, że zrobiłem minimum. W zasadzie większość dnia spałem po nocnej zmianie, a później zanurzyłem się w lekturę książki. Czasami taki reset jest potrzebny, myślę, że dziś, gdy wyśpię się to coś jednak poćwiczę. Najprawdopodobniej będę musiał zrobić to pod dachem, bo na zewnątrz wciąż ma padać i wiać.

ENG The hurricane outside the window discouraged me from any activity, I did not plan this report, but I do not know how it came out that I did the minimum. In fact, I slept most of the day after the night shift, and then I immersed myself in reading the book. Sometimes such reset is necessary, I think today when I get some sleep I'll go on training. I'll probably have to do it under the roof, because it's still supposed to rain and blow outside.

DSC_2247.JPG


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km136,29 km6,81 %
Cycling2500 km91,84 km3,67 %
Running1500 km129,81 km8,65 %


screenshotdocs.google.com2020.02.1103_19_10.png


It was my Actifit Report #535 Don't stop me now! Keep going!5306
Daily Activity

Sort:  

Nie wychodź z domu. Pozostań bezpieczny. U mnie zimno jak diabli, ale to nie orkan wieje😀

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 183.8 AFIT tokens for your effort in reaching 5306 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.24% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 142.2800 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54525.21
ETH 4099.56
BNB 597.08
SBD 7.03