Daily Raport... w poszukiwaniu słońca do Francji... [PL/EN]

in #actifit2 years ago

2209.jpg

Po kilku deszczowych dniach dziś przestało padać, choć raz prognoza pogody się sprawdziła. Już parę dni temu zaplanowałem na dziś jazdę na rowerze, ale jak wiadomo planować to jedno a wykonać to co innego, szczególnie, że nie byłem pewien pogody. Dopiero rano jak wstałem wiedziałem, że uda się zrealizować cel kolarski w tym tygodniu. Przed wyjściem z domu na szybko ustaliłem kierunek jazdy, postanowiłem, że pojadę do Maubeuge francuskiego miasta nieopodal granicy, nawigacja wyznaczyła trasę, ale niezbyt byłem z niej zadowolony, bo miałem wracać tą samą drogą co przyjechałem, a ja tak nie lubię. Jak jechałem belgijskimi drogami to niebo było zachmurzone, ale jak wjechałem do Francji wyszło słońce. Nie dojechałem jednak do samego Maubeuge, bo w okolicach Vieux-Rang skręciłem w lewo i pojechałem w stronę Belgii. Chciałem wrócić do Mons inną drogą niż przyjechałem, w okolicach Havre musiałem jeszcze raz zmienić kierunek, żeby osiągnąć planowane 50 kilometrów. Trasa dość fajna, kilka krótkich odcinków po bruku i mnóstwo odcinków po wąskich drogach miedzy polami, które są rzadko uczęszczane przez kierowców.

ENG After a few rainy days, it stopped raining today, although once the weather forecast proved to be true. A few days ago I planned to ride a bike for today, but as you know, it's one thing to plan and do it differently, especially since I wasn't sure about the weather. It was only in the morning when I got up that I knew that I could achieve my weekly cycling goal today. Before leaving home I quickly set the direction of the ride, decided to go to Maubeuge - French town near the border, the navigation marked the route, but I wasn't very happy with it, because I was supposed to go back the same way I came, and I don't like it that way.
When I was riding on the Belgian roads, the sky was cloudy, but when I entered France, the sun came out. However, I did not get to Maubeuge itself, because near Vieux-Rang I turned left and ride back towards Belgium. I wanted to go back to Mons by a different road than I arrived, near Havre I had to change direction again to reach the planned 50 km. The route was very nice, a few short segments of cobblestone and lots of kilometers on narrow roads between fields, which are rarely used by cars.

2208.jpg

2210.jpg

2216.jpg

2213.jpg

2214.jpg

screenshotwww.strava.com2020.02.0521_18_43.jpg

screenshotwww.strava.com2020.02.0521_18_58.jpg


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km127,14 km (+4,16 km)6,36 %
Cycling2500 km91,84 km (+51,52 km)3,67 %
Running1500 km112,03 km7,47 %


screenshotdocs.google.com2020.02.0521_18_08.jpg


It was my Actifit Report #530 Don't stop me now! Keep going!23681
Cycling, Daily Activity, Walking

Sort:  

Dobra robota! U nas wczoraj słoneczko ale strasznie zimno! A ja zero aktywności jak mały chory..

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 257.55 AFIT tokens for your effort in reaching 23681 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.03% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @vesytz
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 186.5300 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.067
BTC 50479.87
ETH 4331.72
BNB 573.20
SBD 6.24