[EN/PL] Cycling (Actifit Report 2019#217)

in actifit •  20 days ago 

581.jpg

[PL] Zostałem bardzo przybity tragiczną śmiercią Bjorga Lambrechta, młodego belgijskiego kolarza, który zmarł w efekcie kraksy na Tour de Pologne. Pomimo tego, że wcześniej śledziłem z uwagą transmisję z wyścigu, to wyszedłem z domu na wieczorny trening przed zakończeniem etapu. Szokująca wiadomość dotarła więc do mnie dopiero po powrocie, jak zwykle w takich przypadkach w głowie telepią się myśli, czy można było tego uniknąć, a jeśli tak to w jaki sposób?

A co do dzisiejszego treningu to poza kilkoma szybszymi akcentami był w miarę spokojny, zmęczony byłem nocną zmianą w pracy, a także po przebudzeniu miałem trochę obowiązków do nadrobienia, więc na trening wyszedłem dopiero około 18. Założeniem było około 90-120 minut jazdy rowerem i to udało się zrealizować, średnia prędkość gorsza niż ostatnio, ale jak wspomniałem byłem zmęczony i dopiero w trakcie treningu się rozkręciłem odpowiednio, żeby złapać właściwy rytm. Dopiero wracając do domu zdobyłem się na ekstremalny wysiłek, na kilku segmentach STRAVY, na pierwszym z nich poprawiłem swój najlepszy wynik i uzyskałem 7 czas w klasyfikacji generalnej, na drugim nie udało mi się pobić rekordu, uzyskałem drugi czas, a na ostatnim z odcinków wyrównałem swój najlepszy czas (po raz drugi z rzędu), następnym razem muszę jeszcze bardziej się przyłożyć.

584.jpg

[EN] I was very depressed by the tragic death of Bjorg Lambrecht, a young Belgian cyclist who died in affect of crash during Tour de Pologne. Despite the fact that I had followed the race transmission carefully before, I left home for evening training before the end of the stage. The shocking news came back to me only when I got back, and as usual in such cases, the mind is mixing in my head, could this have been avoided, and if so, how?

As for today's training, apart from a few faster accents, it was relatively calm, I was tired of the night shift at work, and after waking up I had a bit of catching up to do, so I came out of the training only around 18. The idea was to ride a bike for about 90-120 minutes and it was achieved, the average speed was worse than last time, but as I mentioned, I was tired and only during the training I got up properly to catch the right rhythm. It wasn't until returning home that I made an extreme effort, on several segments of STRAVA, on the first one I improved my best result and got 7 time in the overall classification, on the second one I didn't break the record, I got the second time, and in the last segment I evened my best time (for the second time in a row), next time I have to do even more.

582.jpg

583.jpg

585.jpg

586.jpg

screenshotwww.strava.com2019.08.05222423.jpg

My 2019 stats: total distance 3963,64 km (+ 51,67 km)

SportDistanceDifference
Walking1659,69 km(+ 3,28 km)
Cycling1841,00 km(+ 48,39 km)
Running416,64 km
Rowing25,35 km
Elliptical20,96 km

***

Current Actifit User Rank:
54,0
Current AFIT Balance:
60709,051
Current AFITX Balance:
10,1

Don't stop me now! Keep going!17729
Cycling, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I think to get your stamina up you should carbo-load with a nice !BEER. LOL.

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @browery, here is your BEER token. Enjoy it!

Przykra wiadomość. Młody chlopak.. Wogóle dużo coś sportowców odchodzi w ostatnich dniach. Tragedia za tragedią.

Posted using Partiko Android

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 80.5025 AFIT tokens for your effort in reaching 17729 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.86% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial