[Fit August] #12 - Cycling / Kolarstwo [15.08.2018] [EN/PL]

in actifit •  9 months ago  (edited)

[English] As I said yesterday, today I replaced the handlebar bar tape, because the old ones were terribly damaged as you can see in the pictures. The new bar tape are from the same SUPACAZ company as the previous ones and the same which Peter Sagan is using. With the right bar tape I struggled a bit, I needed a few attempts to fold it well, the second was much easier and the effect would be judged by yourself. I can see one or two shortcomings which I will remove in the near future, but otherwise everything is in the best order.

Unfortunately, the weather was treacherous today, so I did not go for a long ride as I planned yesterday, I went only to Soignies again because I had a issue there, and finally it was much easier to get from one side of the city to the other.

On the way, I met a guy on a bike whose behaviour pissed me off. As a rule, I do not like guests in headphones on a bike, especially when they make it difficult to get around on the road. I was driving along the country road, when I heard the approaching car on my back, I made a room to let it pass me, but he kept following me, after a while I understood why, about 50 meters in front of me, there was a cyclist riding almost in the middle of the road, when I passed him he did not even notice me or heard me because he had headphones in his ears. This car that was driving behind us passed me after about 5 kilometers, so much time this guy on the bike held him.

I know that on a country road the traffic is much smaller, but respect for other road users is the most important. One often hears the objectionable behaviour of the drivers towards the cyclists, but such a guest as today can even lead the most peaceful driver to fury. You remember that you are not alone on the road, even on a narrow country road, riding a bicycle on public roads, we are full participants of the movement and have rights and obligations connected with it.

And back to today's ride, it was rather calm, without too much pressure on the pedals, I'm going to work tomorrow, so I did not want to get too tired. In one case where I knew that there is a STRAVA segment I pressed harder on the pedals, but I could not improve the best result, just one second was missing. For next two days I put my bike away, cause of work, I plan to go out for running after work.

BeFunky-collage(8).jpg

[Polski] Jak zapowiedziałem wczoraj, dziś zabrałem się za wymianę owijek na kierownicy, bo stare były strasznie zniszczone co widać na zdjęciach. Nowe owijki są tej samej firmy SUPACAZ jak poprzednie i takie same jakie używa Peter Sagan. Z prawą owijką trochę się męczyłem, potrzebowałem kilku prób, żeby je dobrze spasować, przy drugiej było już dużo łatwiej, a efekt oceńcie sami. Widzę jeszcze jeden lub dwa mankamenty, które usunę w najbliższym czasie, ale poza tym wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Niestety pogoda była dziś zdradziecka, więc nie wybrałem się na dłuższą przejażdżkę jak to planowałem wczoraj, pojechałem tylko znowu do Soignies bo miałem tam sprawę do załatwienia, dziś już dużo łatwiej przedostałem się z jednej strony miasta na drugą.

Po drodze spotkałem gościa na rowerze, którego zachowanie mnie z lekka wkurzyło. Z zasady nie przepadam za gośćmi w słuchawkach na rowerze, szczególnie gdy utrudniają poruszanie się po drodze innym. Jechałem wiejską drogą, gdy usłyszałem za sobą nadjeżdżający samochód, zrobiłem miejsce, żeby mógł mnie wyminąć, ale on dalej jechał za mną, po chwili zrozumiałem dlaczego, około 50 metrów przede mną jechał prawie środkiem inny kolarz, gdy go mijałem to nawet mnie nie zauważył, ani nie usłyszał, bo miał w uszach słuchawki. Ten samochód który jechał wtedy za mną minął mnie dopiero po około 5 kilometrach, tyle czasu przytrzymał go ten gość na rowerze.

Wiem, że na wiejskiej drodze ruch jest dużo mniejszy, ale szacunek dla innych uczestników ruchu jest najważniejszy. Często słyszy się nagannym zachowaniu kierowców w stosunku do rowerzystów, ale taki gość jak dziś może nawet najbardziej spokojnego kierowcę doprowadzić do furii. Pamiętacie, że nie jesteście sami na drodze, nawet na wąskiej wiejskiej drodze, jeżdżąc na rowerze po drogach publicznych jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu i mamy z tym związane prawa i obowiązki.

A wracając do dzisiejszej jazdy, raczej była spokojna, bez zbytniego naciskania na pedały, jutro idę do pracy to nie chciałem się zmęczyć za bardzo. W jednym przypadku gdzie wiedziałem, że jest segment STRAVY mocniej nacisnąłem na pedały, ale nie udało mi się poprawić najlepszego wyniku, zabrakło tylko jednej sekundy. Przez następne dwa dni odstawiam rower z powodu pracy, ale planuję wyjść pobiegać po pracy.

15.08 - 01.jpg

15.08 - 02.jpg

15.08 - 03.jpg

15.08 - 04.jpg

15.08 - 05.jpg

15.08 - 06.jpg

15.08 - 07.jpg

15.08 - 08.jpg

15.08 - 09.jpg

15.08 - 10.jpg

15.08 - 11.jpg

15.08 - 12.jpg

15.08 - 13.jpg

General info about ride

screenshot-www.strava.com-2018-08-15-21-37-36.png


Map & elevation graph

screenshot-www.strava.com-2018-08-15-21-37-54.png


Laps info

screenshot-www.strava.com-2018-08-15-21-38-13.png


If you want see my ride on STRAVA and 3D video from RELIVE here you go!


U5dsEKSQWpJ1QgNjeyqgopxzq4ppN8c_1680x8400.png
Link the challenge

@browery tracked today a total of 18932 moves/activity via Actifit Fitness Tracker.
This involved performing activity related to Cycling, Daily Activity, Walking
Download Actifit Fitness Tracker mobile app from google playstore

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! Your high quality cycling content caught our attention and earned you a reward, in the form of an upvote and resteem. Keep the pedals spinning, fellow cyclist. Your article now has a chance to get curated and featured under the weekly round-up of our Cyclefeed blog. Thank you for using #cyclefeedLearn more about our cycling project on Steemit by clicking on the banner above and join our community on Discord.

Miękka ta owijka bo raczej omijam rękawiczki?

·

bardzo miękka, zapewnia świetną amortyzację.
ja jeżdżę w rękawiczkach, ale takich bez wkładek amortyzujących, raczej żeby na wypadek wywrotki, żeby rąk nie poobcierać

You got a 100% upvote from @steemactivities


steemactivities-banner.png

Congrats! You just reached the top level milestone via using Actifit fitness tracker and provided Proof of Activity!
You accordingly gained 100 Actifit tokens for attaining 18932 steps!
You also received an 6.10% upvote via @actifit account.

Hi @browery, I noticed your feature in the #cyclefeed weekly round-up and visited your blog. I'm happy to have another cyclist to follow. Thanks for sharing awesome content and the love of cycling!

·

Thanks @mininthecity, I really appreciate it, I am one of cyclist who ride around the place where I live. I know that there are a lot of cyclist who travel through the places I would never be, like i.e. the couple who where killed in Tajikistan. I love also your content cause I know that there is small chance that I would go to US. It is amazing that thanks steemit we could visit the places on the other part of world.