Actifit Raport #3 - 07.08.2019

in actifit •  last month 

[EN]

Today I started my day with a walk with my daughter and my dog. We also had a playground (obligatory 😉). Later, my wife and I went to Potsdam. There we went for a walk to the city centre. Today we were able to take more than 8,000 steps. It's not so bad for a walk with a child. I hope that soon I will cross the 10,000 steps limit and it will remain that way. In general, I also plan to run in the evening. How will it go? We will see, all the time I'm getting ready for it and I think it's slow time to act.

Incidentally, I can say that I bought more Sportstalk and I will continue to buy them, but about this I want to record a short movie, which will be available soon 😉

The photograph shows the Town Hall in Potsdam.


[PL]

Dzisiaj dzień rozpocząłem od spaceru z córką i psem. Zaliczyliśmy też plac zabaw (obowiązkowo😉). Później wraz z żoną pojechaliśmy do Poczdamu. Tam spacerkiem również zwiedziliśmy centrum miasta. Udało się dzisiaj zrobić ponad 8 tysięcy kroków. Jak na spacer z dzieckiem nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że niedługo przekroczę granicę 10 tysięcy kroków i tak już pozostanie. Ogólnie w planach mam również wieczorne bieganie. Jak to wyjedzie? Zobaczymy, cały czas się zbieram do tego i chyba powoli czas działać.

Nawiasem mogę powiedzieć, że dokupiłem więcej sportstalków i nadal będę je kupował, ale o tym chcę nagrać krótki film, który udostępnię już niebawem😉

Fotografia przedstawia Ratusz w Poczdamie.

8679
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Krok po kroku do przodu. Trzymam kciuki za wieczorne bieganie. !BEER na zachętę :P

Ja sam za siebie trzymam kciuki, żebym w końcu się wyrwał pobiegać 😁 dzięki za motywatora 😉

Posted using Partiko Android

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @baro89, here is your BEER token. Enjoy it!

Congratulations @baro89! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 50.5 AFIT tokens for your effort in reaching 8679 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.49% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial