sakura-sakura (25)

Author rewards


Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

last month0.000 SBD, 1.284 STEEM and 1.287 STEEM POWER for sakura-sakura/2euhnr-part-8
last month0.000 SBD, 0.366 STEEM and 0.368 STEEM POWER for sakura-sakura/part-9
last month0.000 SBD, 0.381 STEEM and 0.382 STEEM POWER for sakura-sakura/part-8
2 months ago0.000 SBD, 0.800 STEEM and 0.802 STEEM POWER for sakura-sakura/part-7
2 months ago0.000 SBD, 1.278 STEEM and 1.281 STEEM POWER for sakura-sakura/part-6
2 months ago0.000 SBD, 0.951 STEEM and 0.954 STEEM POWER for sakura-sakura/3ahjnk-part-5
2 months ago0.000 SBD, 0.377 STEEM and 0.378 STEEM POWER for sakura-sakura/part-5
2 months ago0.000 SBD, 0.013 STEEM and 0.014 STEEM POWER for sakura-sakura/re-kaz-ami-tasteem-da620a-20180823t143157712z
2 months ago0.000 SBD, 0.786 STEEM and 0.789 STEEM POWER for sakura-sakura/part-4
2 months ago0.000 SBD, 0.258 STEEM and 0.259 STEEM POWER for sakura-sakura/part-3