nilpan (25)

Author rewards


Estimated author rewards last week:
0.610 STEEM POWER
0.318 STEEM
0.091 SBD

Author Rewards History

4 hours ago0.024 SBD and 0.076 STEEM POWER for nilpan/preparing-for-ice-drift-and-possible-flooding-podgotovka-k-ledokhodu-i-vozmozhnomu-navodneniyu
yesterday0.015 SBD, 0.003 STEEM and 0.049 STEEM POWER for nilpan/along-the-banks-of-the-river-vdol-beregi-reki
2 days ago0.027 SBD, 0.023 STEEM and 0.108 STEEM POWER for nilpan/head-of-hair-kopna-volos
3 days ago0.020 SBD, 0.034 STEEM and 0.099 STEEM POWER for nilpan/red-bridge-krasnyi-most
4 days ago0.005 SBD, 0.081 STEEM and 0.099 STEEM POWER for nilpan/night-photo-nochnoe-foto
5 days ago0.000 SBD, 0.080 STEEM and 0.081 STEEM POWER for nilpan/monument-to-the-founder-of-our-city-pyamyatnik-osnovatelyu-nashego-goroda
6 days ago0.000 SBD, 0.097 STEEM and 0.098 STEEM POWER for nilpan/winter-is-back-zima-vernulas
7 days ago0.000 SBD, 0.104 STEEM and 0.105 STEEM POWER for nilpan/2mphlv-graffiti-graffiti
8 days ago0.000 SBD, 0.088 STEEM and 0.089 STEEM POWER for nilpan/silver-trees-serebryanye-derevya
9 days ago0.000 SBD, 0.128 STEEM and 0.130 STEEM POWER for nilpan/winter-benches-zimnie-skameiki