kateblack (25)

Author rewards


Estimated author rewards last week:
0.000 STEEM POWER
0.000 STEEM
0.000 SBD

Author Rewards History

28 days ago0.042 SBD and 0.074 STEEM POWER for kateblack/re-ericvancewalton-re-razvanelulmarin-gratitude-20181112t141739065z
last month0.024 SBD and 0.042 STEEM POWER for kateblack/playtime
last month0.061 SBD and 0.085 STEEM POWER for kateblack/re-countryinspired-a-furry-surprise-20181107t141138487z
last month0.039 SBD and 0.054 STEEM POWER for kateblack/re-countryinspired-colors-of-fall-20181107t140457579z
last month0.062 SBD and 0.086 STEEM POWER for kateblack/a-short-cat-story
2 months ago0.033 SBD and 0.044 STEEM POWER for kateblack/ready-for-halloween-d
2 months ago0.034 SBD and 0.044 STEEM POWER for kateblack/whisky-s-bath-time-p
4 months ago0.000 SBD, 0.031 STEEM and 0.032 STEEM POWER for kateblack/a-bit-of-nature-in-town
5 months ago0.013 SBD, 0.013 STEEM and 0.023 STEEM POWER for kateblack/a-swan-family-in-the-botanical-garden-in-craiova-romania
8 months ago0.087 SBD and 0.029 STEEM POWER for kateblack/trees-in-bloom